شرح خبر
19-آذر-1392 ساعت14:50:35

گزارش تصویری مراسم رونمایی بازی رایانه ای مبارزان جنگل

بازی ‌رایانه‌ای «مبارزان جنگل» که درباره مبارزات میرزا کوچک خان جنگلی با قوای متجاوز روس در این خطه می‌باشد با حضور استاندار رشت، مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای و تنی چند از مسئولین برگزار شد.

بازی ‌رایانه‌ای «مبارزان جنگل» که درباره مبارزات میرزا کوچک خان جنگلی با قوای متجاوز روس در این خطه می‌باشد با حضور استاندار رشت، مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای و تنی چند از مسئولین برگزار شد.
گزارش تصویری:
منبع: تبیان