شرح خبر
18-مرداد-1394 ساعت12:13:20

گزارش تصویری از گیمزکام 2015

نمایشگاه گیمزکام 2015 از 14 مرداد آغاز به کار کرد و امروز به کار خود پایان میدهد. گیمزکام قلب تپنده ی بازی ها محلی برای ارائه آخرین دستاورد های شرکت ها و کمپانی های هنر-صنعت گیم است. در زیر تصاویری از این نمایشگاه باشکوه را مشاهده می کنیم.

نمایشگاه گیمزکام 2015 از 14 مرداد آغاز به کار کرد و امروز به کار خود پایان میدهد. گیمزکام قلب تپنده ی بازی ها محلی برای ارائه آخرین دستاورد های شرکت ها و کمپانی های هنر-صنعت گیم است. در زیر تصاویری از این نمایشگاه باشکوه را مشاهده می کنیم. 


05-خرداد-1395 21:19:03

Brandice

Thanks for sharing. Your post is a useful contuibrtion.