بازی رایانه ای تبیان گیم - وی گی

وی گی اسفنج باهوشداستان بازی ار آنجا شروع می شود که وی گی از آلودگی هوای شهرها و ناراحتی گلها و گیاهان بسیار ناراحت است و تصمیم می گیرد که به شهرهای مختلف سفر کند و قطرات بارون رو آزاد کند که هم آلودگی هوا از بین برود و هم گل ها و گیاهان رو شاد و خوش حال کند.این بازی تشکیل شده از چند شهر مختلف که در هر شهر مراحل مختلفی را باید سپری کند تا بتواند آلودگی را از شهرها به طور کامل از بین ببرد و تمام گلها و گیاهان شهرها را شاد و خوشحال کند.
فعال سازی
  • بازی های مشابه
  • امتیاز
خرید اینترنتی