بازی رایانه ای تبیان گیم - فاتحان خورشید

فاتحان خورشیدمهرماه سال پنجاه و نه و در نخستین روزهای آغاز جنگ، گروهی از جوانان خرمشهری برای جلوگیری از ورود نیروهای متجاوز به شهر با سلاح های سبک و اندک به رویارویی با دشمن می پردازند.این مقاومت سی و چهار روز به طول می انجامد، اما در نهایت راه به جایی نمی برد و شهر سقوط می کند. صحنه هایی از این حماسه با برداشتی آزاد متناسب با جذابیت های بازی رایانه ای دستمایه اصلی تولید این بازی شده است.
فعال سازی
  • بازی های مشابه
  • امتیاز
خرید اینترنتی