بازی رایانه ای تبیان گیم - در جستجوی پدر

در جستجوی پدر داستان از آنجا آغاز می شود که ایوب به اترار آمده است، تا یحیی را بیابد. اما درمی یابد که خانه صفدر سوخته است و گمان می کند که یحیی هم مرده است.  با پرس و جوی فراوان، می فهمد که یحیی نزد مردی به نام خدامراد است. او خدامراد را می یابد و می گوید که تصمیم دارد یحیی را به چین بفرستد. خدامراد ابتدا حرف ایوب را مبنی براینکه سرپرست واقعی یحیی است قبول نمی کند به نزد حاکم می رود. اما معلوم می شود که ...
فعال سازی
  • بازی های مشابه
  • امتیاز
خرید اینترنتی