بازی رایانه ای تبیان گیم - افسانه نوروز

افسانه نوروزبازی افسانه نوروز و مسیر داستانی آن، الهام گرفته شده از مراسم کهن و ایرانی عید نوروز است. جمع آوری هفت سین در طی مراحل مختلف بازی تکمیل می شود. بایستی مراحل مختلفی را پشت سر گذاشت و با دشمنان و سختی های بسیاری مبارزه کرد. اما منظور از هفت سین جمع آوری صفات خوب اخلاقی و مبارزه با پلیدی ها است.
فعال سازی
  • بازی های مشابه
  • امتیاز
خرید اینترنتی