بازی رایانه ای تبیان گیم - دفاع

دفاعـ ارزش دفاع از میهن ـ مقابله و دفاع در مقابل حمله های نظامی ـ آموزش های اولیه نظامی و آشنایی با سلاح ها ـ استفاده مناسب از ابزار های جنگی و سلاح ها با توجه به موقعیت ـ فرماندهی و مدیریت تیمی ـ آمادگی های روحی و روانی برای کنترل عکس العمل ها، تصمیم گیری ها و اعتماد به نفس
فعال سازی
  • بازی های مشابه
  • امتیاز
خرید اینترنتی