بازی رایانه ای تبیان گیم - هیولا را بگیر

هیولا را بگیر!دوستان ما در سیاره همسایه به علت نابودی سیاره شان قصد مهاجرت به زمین را دارند. در همین حال هیولاهایی از سیاره دشمن نیز قصد دارند با تغییر شکل، خود را در بین مهاجرین جازده و به زمین بیایند و سرزمین ما را تسخیر کنند. در این بازی شما باید به عنوان یک قهرمان و نجات دهنده هیولا ها را تشخیص دهید. زمین روی حافظه شما حساب کرده است!
فعال سازی
  • بازی های مشابه
  • امتیاز
خرید اینترنتی