بازی رایانه ای تبیان گیم - نبرد خلیج فارس

یک زندگی تازهو اکنون انسان باید محیط جدیدی را تجربه کند، اعماق زیر آب. جایی که هیچ گاه تصور زندگی در آن جا را نداشت. پایگاه ها یکی پس از دیگری ایجاد می شوند، فناوری ها به سرعت رشد می کنند و جایگاه جدید به محلی عجیب ولی با آینده درخشان تبدیل می شود. همه ملت سعی می کنند پا به این عرصه بگذارند تا آینده خود را حفظ کنند. با افزایش تراکم جمعیت نیاز به یک قانون فراگیر بیش از پیش حس می شود و سرانجام این قانون به اجرا در می آید.اعماق خلیج فارس به مناطق مشخصی تقسیم بندی می شود که هریک داری چندین کانال تثبیت کننده فشار هستند که توانایی نگهداری از پایگاه های محدودی را دارند و به هر ملت فقط اجازه داشتن 9 پایگاه داده شده است. اما این توافق و صلح ماندگار نخواهد بود... نبردی فراگیر منابع محدودند و همه ملت ها در تلاشند با سرعت بیشتری آن هارا استخراج کنند و پایگاه های خود را توسعه دهند. جنگ های منطقه ای و بین منطقه ای برای تصاحب سریعتر این منابع و دسترسی به نقاط استراتژیک سر میگیرد و هر ملتی می کوشد تا امپراتور این جهان تازه باشد. در این بین نیروهای متخاصم فرا رمینی پی به این نقاط امن می برند و در صدد حمله به آن هستند جنگی تمام عیار شکل می گیرد که در نهایت ...
فعال سازی
  • بازی های مشابه
  • سیستم مورد نیاز
  • امتیاز
خرید اینترنتی