بازی رایانه ای تبیان گیم - علی بابا

علی باباهمه این ماجراها از جایی شروع شد که من صاحب گنج بزرگ دزدان بغداد شدم. مدتها از ثروتی که من یک شبه بدست آورده بودم می گذشت، همه طلا و جواهراتی که من از دزدان بغداد بدست آورده بودم با کتابی که من را شیفته خودش کرده بود برابری نمی کرد. کتابی که نقشه تمام گنج های دنیا را در خودش جا داده بود...
فعال سازی
  • بازی های مشابه
  • امتیاز
خرید اینترنتی